top of page
Beckhoff_Logo_white.png

CBus IoT Uygulamaları

IoT Scope
IoT SQL
Demo Talebi

CBus, IoT uygulamaları için bir servis sağlamaktadır. Uygulamalar, bir web tarayıcıya kolayca entegre edilebilir ve internete bağlı cihazlar üzerinden bu uygulamalar görüntülebilir. IoT Scope, değişkenlerin bir web tarayıcı üzerinden grafiksel olarak izlenebilmesini sağlar. IoT SQL ise değişkenleri veritabanında tutarak değişkenin geçmişe dönük değerlerinin de grafiksel olarak izlenebilmesine olanak sağlar.

IoT Scope ve IoT SQL fonksiyon bloklarını kullanabilmek için projeye hazır bir kütüphane eklenmesi gerekmektedir. Kütüphaneye buradan ulaşılabilir. Kütüphanenin projeye adım adım nasıl ekleneceği aşağıdaki görsellerden görülebilir.

Kütüphanedeki fonksiyon blokları kullanabilmek için bir ID'ye ihtiyaç duyulur. 24 karakterden oluşan bu ID, Beckhoff Otomasyon Türkiye'den satın alınabilir.

Anchor 1

IoT Scope

IoT Scope uygulaması geçerli bir ID ile birlikte kolaylıkla gerçekleştirilebilir. IoT Scope fonksiyon bloğu kullanılarak istenilen 4 değişken buluta gönderilir ve internete bağlı cihazlar ile bu değişkenler web tarayıcısından grafiksel olarak izlenebilir.

Scope_v04.png

IoT Scope fonksiyon bloğu kolaylıkla projeye eklenebilir ve bir fonksiyon blok kullanarak dört farklı değişken herhangi bir web tarayıcısından izlenebilir. Aşağıda adım adım bu işlemlerin nasıl yapılabileceği ile ilgili görseller yer almaktadır.

Aşağıda, anemometreden alınan rüzgar hızı, sıcaklık, rüzgar yönü ve güneş radyasyonu bilgilerinin yayınlandığı sayfa yer almaktadır. IoT Scope fonksiyon bloğu ile dört farklı değeri bir internet tarayıcısından grafiksel olarak izlemek mümkündür. Bu dört farklı değerden seçili olan grafik üzerinde görüntülenebilir.  

headline2.png
background3.png
Anchor 2

IoT SQL

IoT SQL ile bir uygulama yapılabilmesi için geçerli bir ID olmalıdır. Aşağıdaki yapıdan da görülebileceği üzere bir fonksiyon blok kullanarak istenilen bir değişken buluta gönderilir. Buluta gönderilen değişken bir veritabanına yazılır ve buluttan yayın yapılır. Herhangi bir web tarayıcıdan, değişkenin geçmişe dönük değerleri grafik üzerinde görüntülenebilir.

SQL_v02.png

IoT SQL fonksiyon bloğu kolaylıkla projeye eklenebilir ve bu fonksiyon blok kullanarak bir değişkenin geçmişe dönük değerleri herhangi bir web tarayıcısından izlenebilir. Aşağıda adım adım bu işlemlerin nasıl yapılabileceği ile ilgili görseller yer almaktadır.

Örneğin gün içerisinde ölçülen hava sıcaklığı bilgisini, FB_IoT_SQL fonksiyon bloğu aracılığıyla bir dakikalık periyot ile veritabanında saklayabiliriz. Ayrıca web arayüzü üzerinden bu değeri geçmişe yönelik olarak izleyebilir ve analiz edebiliriz. Aşağıdaki sayfada, seçilen tarihler arasında veritabınana kaydedilmiş olan sıcaklık değeri grafiksel olarak görüntülenebilir.

headline1.png
background3.png
Anchor 3
Demo Talebi

Başarıyla gönderildi!

bottom of page